طناز وب

طرح آماری سرشماری استان قزوین +doc

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۱۶
طرح آماری سرشماری استان قزوین +doc
عنوان : گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن. 1395. استان قزوين. هماهنگي ونظارت: سيد منوچهر حياتي. ناشر: سازمان مديريت و برنامه. ريزي استان قزوين. تاريخ انتشار: آذر. 1396. تهيه شده در: معاونت آمار و اطالعات. تهيه كنندگان: نعمت. اله عالي. منش، محمدرضا طاهري، اكرم صادقي. •. آدرس: قزوين. -. ابتدای بلوار نوروزيان. -. جنب استانداری.
۱۳۹۶/۱۱/۵, نشريه گزيده شاخص ها و نماگرهاي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سال ۱۳۹۵ استان قزوين منتشر شد. ۱۳۹۶/۱۱/۲, طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي بهمن ماه سال جاري در سطح استان آغاز شد. ۱۳۹۶/۱۱/۱, گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان قزوين منتشر شد. ۱۳۹۶/۱۰/۱۰, اجراي طرح آمارگيري از هزينه و درآمد ...
سالنامه آماري ۱۳۹۳ استان قزوين. application/pdf icon پيش گفتار. application/pdf icon ۱- سرزمين و آب و هوا. application/pdf icon ۲- جمعيت. application/pdf icon ۳- نيروي انساني. application/pdf icon ۴- كشاورزي، جنگلداري و شيلات. application/pdf icon ۵- معدن. application/pdf icon ۶- نفت و گاز. application/pdf icon ۷- صنعت.
طناز وب

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه