طناز وب

خوابی که بن سلمان برای اقتصاد عربستان دیده است پروژه های بلندپروازانه شاهزاده جنجالی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۳۲
خوابی که  بن سلمان  برای اقتصاد عربستان دیده است  پروژه های بلندپروازانه شاهزاده جنجالی
1 روز پیش ... نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم نیکلاس پلهام به رفتارهای اخیر عربستان و مواضع شاهزاده پرحاشیه این کشور یعنی محمد بن سلمان پرداخته است . ... افزون بر این ها ، محمد بن سلمان بیش از آن که به دنبال صرفه جویی های اقتصادی باشد ، پیگیر پروژه های بزرگ و بلندپروازانه است . پروژه هایی که البته اغلبشان ...
1 روز پیش ... نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم نیکلاس پلهام به رفتارهای اخیر عربستان و مواضع شاهزاده پرحاشیه این کشور یعنی محمد بن سلمان پرداخته است . ... افزون بر این ها ، محمد بن سلمان بیش از آن که به دنبال صرفه جویی های اقتصادی باشد ، پیگیر پروژه های بزرگ و بلندپروازانه است . پروژه هایی که البته اغلبشان ...
طناز وب

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه