طناز وب

ادعای مضحک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره سردار سلیمانی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۲۲
ادعای مضحک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره سردار سلیمانی
20 ساعت قبل ... خبرگزاری میزان- وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ضمن بد خواندن توافق هستهای، ادعایی بی اساس و مضحک را درباره سردار سلیمانی مطرح کرد.
1 روز پیش ... وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ضمن بد خواندن توافق هستهای، ادعایی بی اساس و مضحک را درباره سردار سلیمان.
21 ساعت قبل ... وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ضمن بد خواندن توافق هستهای، ادعایی بی اساس و مضحک را درباره سردار سلیمان.
20 ساعت قبل ... ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره سردار سلیمانی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ضمن بد خواندن توافق هستهای، ادعایی بی اساس و مضحک را درباره سردار سلیمان.
20 ساعت قبل ... وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ضمن بد خواندن توافق هستهای، ادعایی بی اساس و مضحک را درباره سردار سلیمانی مطرح کرد.
14 ساعت قبل ... وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ضمن بد خواندن توافق هستهای، ادعایی بی اساس و مضحک را درباره سردار سلیمانی مطرح کرد.
10 ساعت قبل ... وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی ضمن بد خواندن توافق هستهای، ادعایی بی اساس و مضحک را درباره سردار سلیمانی مطرح کرد.

خوش آمدید

بستن